Resum de retenció de dades

Aquest resum mostra les categories i els propòsits predeterminats per conservar les dades dels usuaris. Determinades àrees podrien tenir categories i propòsits més específics que els que s'enumeren aquí.

Lloc

Category

Dades

Només es guarden les dades requerides per al correcte funcionament de la plataforma.


Propòsit

Requerits

Correcte funcionament de la plataforma

Període de retenció
Sense període de retenció
Lawful bases
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Usuaris

Category

Dades

Només es guarden les dades requerides per al correcte funcionament de la plataforma.


Propòsit

Requerits

Correcte funcionament de la plataforma

Període de retenció
Sense període de retenció
Lawful bases
Consentiment (GDPR Art. 6.1(a)) The data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
Sensitive personal data processing reasons
Consentiment explícit (GDPR Art. 9.2(a)) El subjecte de les dades ha donat el seu consentiment explícit al processament d'aquestes dades personals per una o més finalitats específiques, exceptuant els casos en què la llei de la Unió o d'un estat membre estableixi que el subjecte de les dades no pot aixecar la prohibició a què fa referència el paràgraf 1 de l'article 9 de la GDPR.

Categories de curs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Cursos

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Mòduls d'activitat

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció

Blocs

Propòsit

Període de retenció
No s'ha definit cap període de retenció